หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม

June 30, 2018

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

May 21, 2018

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

May 21, 2018

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ 

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

August 28, 2017

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น.

ณ ห้องประชุมภัตราคารเชฟแมน โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

Please reload

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm