หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสมาน โอภาสวงศ์และท่านชูเกียรติ โอภาสวงศ์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าวและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

เข้าเยี่ยมท่าน ดร.สมาน โอภาสวงศ์และท่านชูเกียรติ โอภาสวงศ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm