หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวและเจ้าหน้าที่

ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

P1000808
P1000808
P1000736
P1000736
P1000794
P1000794
P1000798
P1000798
P1000792
P1000792
P1000845
P1000845
P1000844
P1000844
P1000841
P1000841
P1000817
P1000817
P1000823
P1000823
P1000801
P1000801
P1000776
P1000776
P1000767
P1000767
P1000762
P1000762
P1000759
P1000759
P1000753
P1000753
P1000756
P1000756
P1000754
P1000754
P1000747
P1000747
P1000746
P1000746
P1000752
P1000752
P1000748
P1000748
P1000745
P1000745
P1000743
P1000743
P1000723
P1000723
P1000719
P1000719
P1000733
P1000733
P1000731
P1000731
1/1