หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวและเจ้าหน้าที่

ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

1/1

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm