หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในภาคใต้โดยการนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

1/1

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm