หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในภาคใต้โดยการนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

1/1
OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm