หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

         หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

         หน้าแรก  >  ข่าวสาร   

ให้ข้าวพื้นนุ่มช่วยการส่งออกข้าวไทยกันเถอะ

ในปีพ.ศ.2563การส่งออกข้าวไทยลดลงตามลำดับส่งผลทำให้ข้าวไปไม่ถึงเป้าหมาย  

การฟื้นฟูกิจการและการแปลงหนี้เป็นทุน

กฎหมายล้มละลายตราออกมาบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหนี้มีช่องทางจัดการกับหนี้สินของลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ที่ใช้บังคับปัจจุบันคือ

การระบายข้าวและการขายข้าวจีทูจีในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน

โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีประมาณ 17 ล้านตันเศษ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ จากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าดอกเบี้ย ประมาณวันละ 64 ล้านบาทเศษ และลดความเสียหายจากข้าวที่จะเสื่อมลงและไม่ให้มีสต๊อกข้าวที่กดราคาข้าว ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยใช้ วิธีการระบายข้าวที่โปร่งใสตรวจสอบได้ดีที่สุดคือการประมูล

รัฐขายข้าวแบบจีทูจีเป็นการแข่งกับเอกชนหรือไม่

รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ฉบับปี 2534 เป็นต้นมาจนถุงฉบับปัจจุบันในหมวดแนวนโยบายแห่งจะมีบทบัญญัติว่ารัฐต้องไม่ประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับเอกชน...

ข้าวพื้นแข็ง ข้าวพื้นนุ่ม

ข้าวกข 43

ข้าวเป็นอาหารหลักของของคนไทยเกือบทั้งประเทศ อาจแยกประเภทใหญ่ ตามที่ประชาชนทั่วไปรับรู้กันมานาน คือ ข้าวเจ้า ที่เป็นอาหารหลักของคนภาคกลาง

ไทยจะทวงแชมป์ส่งออกข้าวคืนได้หรือไม่

       ไทยเป็นประเทศผู้ปลูกข้าวลำดับที่ 6 ของโลก แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง มาตั้งแต่ปี 2523 ติดต่อกันมาตลอดจนถึงปี 2554  เมื่อรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด โดยให้ราคาสูงกว่าตลาด

กระทรวงพาณิชย์ลุ้นส่งออกข้าวไทย ปี 2560 

ทุบสถิติสูงสุดทะลุ 11 ล้านตัน

     นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชาย์เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในปีนี้มีโอกาสจะทำทสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากช่วง 5 เดือนแรกในปีนี้ไทยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 5.5 ล้านตัน ขณะที่เป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 10 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยเคยทำสถิติส่งออกสูงสุดที่ 10.8 ล้านตันในปี 2557

ข้าวสี (Color rice)

       ข้าวที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลัก ทั้งข้าวเจ้า ที่เป็นข้าวธรรมดา หรือข้าวหอม และข้าวเหนียวส่วนใหญ่ จะเป็นข้าวขาว

        นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชาย์เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในปีนี้มีโอกาสจะทำทสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากช่วง 5 เดือนแรกในปีนี้ไทยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 5.5 ล้านตัน ขณะที่เป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 10 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยเคยทำสถิติส่งออกสูงสุดที่ 10.8 ล้านตันในปี 2557 

สมาคมการค้า ที่เกี่ยวกับการค้าข้าว

ประเทศไทยปลูกข้าวมีผลผลิตเป็นข้าวสารประมาณ ปีละ 21-23 ล้านตันข้าวสาร บริโภคภายในปีละประมาณ 10-11 ล้านตันข้าวสาร

ที่เหลือส่งออกประมาณปีละ 9-11 ล้านตันข้าวสาร

“หั่งเช้ง”ราคาข้าว:ใครเป็นผู้กำหนด

โลกนี้มีประชากรที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประมาณค่อนโลก มีประเทศที่ปลูกข้าวร้อยกว่าประเทศ ผลผลิตข้าวทั้งโลก มีประมาณ 470-490 ล้านตัน

ตลาดข้าวสารอยู่ที่ไหน?

ประเทศไทยเป็นผู้ปลูกข้างลำดับที่หกของโลก ผลผลิตข้าวสารประมาณปีละประมาณ 21-23 ล้านตัน คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทุกมื้อแต่ละปีจะบริโภคข้าวสารประมาณปีละ 10 -11 ล้านตัน ที่เหลือจากการบริโภคภายใน ก็ส่งออกประมาณปีละ 9-10 ล้านตัน

ศาสตร์พระราชา แปลงนาในวัง

ข่าวคราวความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศ ยิ่งมีความคืบหน้ามากก็ยิ่งทำให้ประชาชนใจหายมากขึ้นซึ่งช่างตรงกันข้ามกับการรอความสำเร็จของการก่อสร้างสิ่งอื่นเสียจริงฯ ยิ่งเมื่อใกล้จะเสร็จและใกล้จะถึงวันถวายพระเพลิงก็จะยิ่งใจหายมากยิ่งขึ้น บางคนอาจถึงขั้นอยู่ในภาวะใจสลายก็เป็นได้