ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าวพันธุ์ กข.43

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ 

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm