หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า

และพิธีการสินเชื่อรายใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

DSC01418
DSC01418
DSC01466
DSC01466
DSC01392
DSC01392
DSC01459
DSC01459
DSC01510
DSC01510
DSC01509
DSC01509
DSC01490
DSC01490
DSC01488
DSC01488
DSC01484
DSC01484
DSC01503
DSC01503
DSC01482
DSC01482
DSC01442
DSC01442
DSC01410
DSC01410
DSC01397
DSC01397
20161107_140447
20161107_140447
20161107_140433
20161107_140433