หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561

P1030545
P1030533
P1030559
P1030566
P1030534
P1030551
1/1