หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561

1/1
OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm