หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561

1/1

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm