หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > จัดอบรมพนักงานตรวจข้าวในโครงการพัฒนาบุคคล

จัดอบรมพนักงานตรวจข้าว ในโครงการพัฒนาบุคลากร

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

1/1
OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm