หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > จัดอบรมพนักงานตรวจข้าวในโครงการพัฒนาบุคคล

จัดอบรมพนักงานตรวจข้าว ในโครงการพัฒนาบุคลากร

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

1/1

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm