หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

 

เดือนตุลาคม 2563

*หมายเหตุ* สถิติปริมาณข้าวส่งออกไปต่างประเทศนี้ เป็นปริมาณที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่่ผ่านการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกข้าว

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่่ผ่านการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายปี

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่่ผ่านการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

Please reload

Please reload

Please reload

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm