ติดต่อกับเรา

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

      TEL          :   02-2333416-7 กด 0 หรือ 1

      Mobile Phone    :   086-881 1669

      LINE ID   :   riceinspection1 

      Email       :   Riceinspection@gmail.com

ส่วนตรวจสอบ

      TEL          :   02-2333416- กด 0 หรือ 1

      Mobile Phone    :   086-881 1669

      LINE ID   :   riceinspection1 

      Email       :   Riceinspection@gmail.com

ส่วนบัญชี

      TEL          :   02-2333416-7 กด 3

      Mobile Phone :   063-193 3602

      LINE ID   :   riceinspection2

      Email       :   finance.riceinspection@gmail.com

ส่วนการเงิน

      TEL          :   02-2333416-7 กด 2

      Mobile Phone :   063-193 3602

      LINE ID   :   riceinspection2

      Email       :   finance.riceinspection@gmail.com

ส่วนวิเคราะห์

     TEL          :   02-2333416-7 กด 7

      Mobile Phone :  063-193 3603

      Line ID    :   riceinspection3

      Email       :   riceinspectionanalysis3@gmail.com

ส่วนหนังสือรับรอง

      TEL           :   02-2333416-7 กด 6

      Mobile phone  :   063-193 3604

      Line ID    :   riceinspection4

      Email       :   Rice_Inspection@hotmail.com

ส่วนกลาง

      TEL           :   02-2333416-7 กด  5

      Mobile phone  :   063-193 3605

      Line ID    :   riceinspection5

      Email       :   riceinspection9243@gmail.com

Please reload