top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กรมการค้าภายในจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพข้าวที่สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

 

ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559

bottom of page