หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กรมการค้าภายในจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพข้าวที่สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

 

ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm