หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมภัตตาคารเชพแมน โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

1/1

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm