หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมภัตตาคารเชพแมน โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

1/1
OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm