top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมภัตตาคารเชพแมน โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

Image_563a1df
Image_563a1df
press to zoom
Image_0d35468
Image_0d35468
press to zoom
Image_efbfce7
Image_efbfce7
press to zoom
Image_7d0c9fb
Image_7d0c9fb
press to zoom
1/1
bottom of page