top of page

Welcome to Rice Inspection

ยินดีรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวให้เอกชน 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยรวม

Banner_seince2.jpg

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ มากกว่า 60 ปี

  S E R V I C E

   บริการของสำนักงาน

ส่วนตรวจสอบ

ส่วนวิเคราะห์

ส่วนหนังสือรับรอง

Riceinspection for export 
การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวส่งออก
Analysis of quality of rice
วิเคราะห์คุณภาพข้าว
ทางกายภาพและเคมี
Issuance of Certificates
ออกหนังสือรับรอง
S T A T I S T I C

สถิติที่ส่งออกไปต่างประเทศรายปี

*หมายเหตุ* สถิติปริมาณข้าวส่งออกไปต่างประเทศนี้

เป็นปริมาณที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น

(ซึ่งไม่รวมปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% 

ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 สถิติการส่งออกสินค้าข้าวขาวข้างต้น

จึงไม่ได้รวมอยู่ในสถิตินี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รัฐบาลได้ยกเลิกสินค้าข้าวขาวข้างต้นออกจากการเป็น

สินค้ามาตรฐาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้กลับมาตรวจข้าวขาวอีกครั้ง)

สำหรับสถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิและสินค้าข้าวขาว 5 ชนิดข้างต้นในขณะที่ได้กำหนดให้เป็น

สินค้ามาตรฐาน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

สถิติการส่งออกข้าวรายปี
หน้าแรก.PNG

เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์เคมี (ประจำ) จำนวน 1 อัตรา <คลิก>

NEWS & KNOWLEGE

ข่าวสารและความรู้ต่างๆ

P1030138.JPG

ศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าวพันธุ์ กข.43

Image_7d0c9fb.jpg

ประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น.

ณ ห้องประชุมภัตราคารเชฟแมน โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

P1030138.JPG

อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

นักศึกษาสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

P1030536.JPG

การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

20161127_113318.jpg

การอบรม “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจข้าว 

P1030138.JPG

อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า
และพิธีการสินเชื่อรายใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2

P1000206.JPG

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา เรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าว

S_5546292654680.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้โดยการนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

Banner_seince2.jpg

การทดสอบความเก่า-ใหม่ของข้าว

จะใช้อินดิเคเตอร์ในการวัดปริมาณกรดในตัวอย่างข้าว โดยสีของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามค่า pH เนื่องจากข้าวที่เก็บเป็นเวลานานจะมีค่า pH ลดต่ำลง หรือ มีความเป็นกรดมากขึ้น

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบการปลอมปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลินอกเหนือจากการตรวจสอบค่าอมิโลสและการสลายเมล็ดข้าวในด่างและยังสามารถแยกระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้โดยวิธีการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด

วิธีทดสอบหาปริมาณข้าวพันธุ์อื่น

ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปน

การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด

วิธีทดสอบหาปริมาณข้าวพันธุ์อื่น

ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปน

bottom of page