หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

นักศึกษาสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

Image_8a26579
press to zoom
Image_516378a
press to zoom
Image_f0dc942
press to zoom
Image_d02d33f
press to zoom
Image_dfc98fd
press to zoom
Image_a4b066e
press to zoom
Image_6965928
press to zoom
Image_ca2b275
press to zoom
Image_92a67a8
press to zoom
Image_2915e4a
press to zoom
Image_9a4cc04
press to zoom
Image_9d7e05e
press to zoom
Image_71430eb
press to zoom
Image_2f7e143
press to zoom
Image_577c71a
press to zoom
Image_a43402f
press to zoom
1/2