top of page

         หน้าแรก  > ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทย > การทดสอบความเก่า-ใหม่ของข้าว

    การทดสอบความเก่า-ใหม่ของข้าว จะใช้อินดิเคเตอร์ในการวัดปริมาณกรดใน ตัวอย่างข้าว โดยสีของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามค่า pH เนื่องจากข้าวที่เก็บเป็นเวลานานจะมีค่า pH ลดต่ำลง หรือ มีความเป็นกรดมากขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียม      

     1. สารย้อมสี      

     2. ข้าว

อุปกรณ์            

      -  ขวดรูปชมพู่

      -  กระบอกตวง

      -  เครื่องชั่ง

วิธีทำ                    

1. ชั่งตัวอย่างข้าว 5 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่

2. เติมสารย้อมสีลงไป 10 มิลลิลิตร

3. เขย่าให้เข้ากันประมาณ  1 นาที

4.สังเกตุการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายเทียบสีกับตารางเฉดสี

ผลการทดสอบ

ข้าวฤดูใหม่จะให้สีของสารละลายเป็นสีเขียวสด ความใหม่ของข้าวจะใหม่ไปเก่าจะให้สีสารละลายจากสีเขียว ไปสีเหลือง ไปสีส้ม ตามลำดับ **

bottom of page