หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

ร่วมตรวจสอบบปัญหาคุณภาพข้าวที่ส่งมอบให้ COFCO

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่  สิงหาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm