หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

ร่วมตรวจสอบบปัญหาคุณภาพข้าวที่ส่งมอบให้ COFCO

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่  สิงหาคม 2560

ประชุม 27_4_61_16
ประชุม 27_4_61_16
press to zoom
ประชุม 27_4_61_48
ประชุม 27_4_61_48
press to zoom
ประชุม 27_4_61_23
ประชุม 27_4_61_23
press to zoom
ประชุม 27_4_61_40
ประชุม 27_4_61_40
press to zoom
ประชุม 27_4_61_60
ประชุม 27_4_61_60
press to zoom
ประชุม 27_4_61_62
ประชุม 27_4_61_62
press to zoom