หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า

และพิธีการสินเชื่อรายใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อ  02-2333416 กด 0 หรือ 1

OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm

DSC01488