หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา เรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm

P1030024