หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา เรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

P1030137
P1030137
P1030136
P1030136
P1030128
P1030128
P1030138
P1030138
P1030107
P1030107
P1030118
P1030118
P1030105
P1030105
P1030094
P1030094
P1030104
P1030104
P1030088
P1030088
P1030085
P1030085
P1030059
P1030059
P1030051
P1030051
P1030048
P1030048
P1030040
P1030040
P1030062
P1030062
P1030052
P1030052
P1030037
P1030037
P1030031
P1030031
P1030029
P1030029
P1030011
P1030011
P1030021
P1030021
P1030001
P1030001
P1030019
P1030019
P1030024
P1030024
P1030002
P1030002
P1030001
P1030001