หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาศึกษา เรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm

P1030051